logo

Košarkaški savez Crne Gore

Savez

Predsezonski seminar za pomoćne sudije - Sjeverna regija

Poštovane kolege,

Predsezonski seminar za licenciranje pomoćnih sudija - Sjeverna regija održaće se u SC Nikoljac, Bijelo Polje, 07.10.2023 u 12h.

Program rada:

- Prijava

- Polaganje Testa pravila za sticanje licence

- Rezultati

- Razno

Kotizacije za seminar su:

- A lista 30e

- B lista 20e

- C lista 10e

Kotizaciju uplatiti na žiro račun KSCG.

NAPOMENA:

Na uplatnicu čitko napisati ime i prezime.

Prisustvo seminaru je obavezno za sticanje licence !


SUDIJSKA KOMISIJA KSCG