logo

Košarkaški savez Crne Gore

Savez

Predsezonski seminar za pomoćne sudije - Južna regija

Poštovane kolege,


Predsezonski seminar za licenciranje pomoćnih sudija - Južna regija održaće se u SC."Topolica" Bar 01.10.2023 u 12h.

Program rada:

- Prijava

- Polaganje test pravila za sticanje licence

- Rezultati

- Razno

Kotizacija za seminar su:

- A lista 30e

- B lista 20e

- C lista 10e

Kotizacija uplatiti na žiro račun KSCG.

NAPOMENA:

Na uplatnicu čitko napisati ime i prezime.

Prisustvo seminaru je obavezno za sticanje licence !SUDIJSKA KOMISIJA KSCG