logo

Košarkaški savez Crne Gore

Savez

Predsezonski seminar za pomoćne sudije - Srednja regija

Poštovane kolege,

Predsezonski seminar za licenciranje pomoćnih sudija - Srednja regija održaće se u Univerzitetskoj dvorani (Multimedijalna sala), Podgorica 30.09.2023 u 12h.

Program rada:

- Prijava

- Polaganje test pravila za sticanje licence

- Rezultati

- Razno

Kotizacije za seminar su:

- A lista 30e

- B lista 20e

- C lista 10e

Kotizaciju uplatiti na žiro račun KSCG.

NAPOMENA:

Na uplatnicu čitko napisati ime i prezime uplatioca. Prisustvo seminaru je obavezno za sticanje licence !

SUDIJSKA KOMISIJA KSCG